KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme Melih Gökçek Bulvarı 1476.Sk.8/13 İvedik OSB/Yenimahalle/Ankara adresinde mukim Klasikciler Bilişim Hizmetleri Otomotiv İth.İhr. Ltd.Şti (Bundan böyle kısaca "KLASİKCİLER" olarak anılacaktır) İle http:www.klasikciler.com sitesine "Üye" olan kişi ve firmalar arasında, "Üye"nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR

"PORTAL": www.klasikciler.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi. Bundan böyle KLASİKCİLER olarak anılacaktır.

"KULLANICI": “Portal”a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"ÜYE": KLASİKCİLER portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"PAYLAŞIM PLATFORMU": Üyelerin resim, video vs. paylaştıkları alan

"ÜYELİK": "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "KLASİKCİLER" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"KURUMSAL ÜYE": KLASİKCİLER portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"MAĞAZA": Kurumsal Üye’nin “Portal” üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği bölümdür.

KLASİKCİLER’ in HİZMETLERİ (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "KLASİKCİLER" tarafından ortaya konulan uygulamalardır. "KLASİKCİLER", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "KLASİKCİLER" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "KLASİKCİLER" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

"KLASİKCİLER ÜYELİK HESABI": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "KLASİKCİLER’ e talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfası.

"ALICI": Portal üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"SATICI": Hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

KLASİKCİLER, internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. KLASİKCİLER, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

KLASİKCİLER kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KLASİKCİLER" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KLASİKCİLER" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4: ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 Portal’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "KLASİKCİLER" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları şunlardır:

1. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

2. KLASİKCİLER tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 KLASİKCİLER her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya KLASİKCİLER bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde KLASİKCİLER'in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

MADDE 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Üyenin KLASİKCİLER “Üye” lik statüsü kazanması için üyelik formunu eksiksiz doldurmasının ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

5.2 Üyeler, işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız Kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5.3 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, KLASİKCİLER tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5.4 Üyeler, KLASİKCİLER içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve paylaşım platformunu kullanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ( belirlenmiş ise ) ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

5.5 KLASİKCİLER, siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. KLASİKCİLER, site üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçiçi ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına sahiptir.

5.6 Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KLASİKCİLER girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

5.7 KLASİKCİLER hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Üyeler bu durumda KLASİKCİLER’ den hiçbir hak ve talep ile tazminat istemeyeceklerini gayri kabili rucu kabul ve taahhüt ederler.

5.8 KLASİKCİLER’ in iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri KLASİKCİLER tarafından saklanacaktır.

5.9 Üyelikleri, sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcılar dışında, üyeliklerini iptal eden kullanıcılar, KLASİKCİLER kullanıcı destek hattına mail ile başvurmak suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

5.10 KLASİKCİLER tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.11 KLASİKCİLER' un amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı ve Paylaşım Platformu hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden KLASİKCİLER'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, KLASİKCİLER’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

5.12 Her türlü kullanım ve yazılımlarda, isim ve marka telif hakları ile eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insani hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple KLASİKCİLER'a rücu kesinlikle mümkün değildir. Bu maddeye aykırılık durumunda meydana gelebilecek her türlü sorumluluk ve cezalar tamamen ÜYE’ye aittir.

5.13 KLASİKCİLER üzerinden gerçekleşen işlemler ile KLASİKCİLER'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, KLASİKCİLER’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, KLASİKCİLER’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME' yi onaylayarak ve KLASİKCİLER’ e üye olarak peşinen Kabul ve beyan eder.

5.14 KLASİKCİLER'in tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, KLASİKCİLER hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

5.15 KLASİKCİLER ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

5.16 Üye, KLASİKCİLER hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul ettiğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde KLASİKCİLER hizmetlerinin kullanılması, Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, KLASİKCİLER'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, KLASİKCİLER'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, KLASİKCİLER altyapısına, sistemine zarar verilmesi, Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması.

Bu gibi durumlarda KLASİKCİLER, hiçbir uyarı yada ihtarda bulunmadan üyenin üyeliğini dondurma yada üyelikten atma hakkına sahiptir.

5.17 KLASİKCİLER'in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini "Üye" kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca KLASİKCİLER' e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; KLASİKCİLER "Üye"nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

MADDE 6: MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

MADDE 7

Üye’ ye yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde Üye’ nin belirttiği gsm, e-posta adresi veya fiziksel adresine yapılacaktır. Üye, herhangi bir gsm, e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, Üye’ nin mevcut gsm, e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

MADDE 8

Kullanıcılar, siteye üye olurken KLASİKCİLER tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile KLASİKCİLER hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin KLASİKCİLER'in mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek iletileri durdurabilir veya ileti kanallarını değiştirebilirler.

MADDE 9

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, KLASİKCİLER’ İN, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

MADDE 10

KLASİKCİLER, işbu sözleşmeyi, sitede yer alan politikalar ve kuralları e-mail veya Bana Özel sayfasındaki mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri KLASİKCİLER adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

MADDE 11

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

MADDE 12

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

MADDE 13

KLASİKCİLER, haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 14

Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

MADDE 15

Alıcı ve Satıcı KLASİKCİLER’ in, Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 16: ÜCRETLER

KLASİKCİLER ücretsiz bir internet sayfasıdır. Üyeler ürünlerini sayfada ücretsiz olarak yayınlayabileceklerdir. Ancak KLASİKCİLER, ücretsiz olan hizmetlerin tamamını yada dilediği kısımları ücretli hale getirme hakkını her zaman saklı tutar. Ücretsiz hizmetlerin ücretli hale gelmesi durumunda bu değişiklik duyuru araçları ile ( Gsm, Mail, Gsm Mesaj, Sitede bulunan duyurular bölümü ) üyeye bildirilir. Üyenin kabul etmemesi durumunda bildirimden itibaren 15 gün içerisinde üyenin üyeliği otomatik olarak sona erer. Bu sebeple Üye, üyeliğinin sona ermesinden dolayı KLASİKCİLER’ den hiçbir parasal yada hukuksal hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

MADDE 17

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, ANKARA Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.